Våra mätningar

Våra mätningar

När vi genomför utsläppsmätningar i industrier och anläggningar gör vi sk. villkorskontroller, jämförande mätningar (NOx-mätning), halvårsmätningar, garantiprovmätningar och kalibreringsmätningar. Detta för att säkerställa att era utsläpp följer lagen.

VILLKORSKONTROLL

Vi kontrollerar om er verksamhet efterlever de villkor och riktvärden som finns i ert miljötillstånd. Vi utför emissionsmätningar för villkorskontroll.

Se parametrar

JÄMFÖRANDE MÄTNING

En jämförande miljömätning utförs en gång per år på pannor som ingår i Naturvårdsverkets NOx-avgift (producerat mer än 25 GWh per år). Utförs ackrediterat enligt NFS 2016:13 efter 1 juli 2017.

Se parametrar

KALIBRERINGSMÄTNING (QAL2/AST)

Kvalitetssäkring av automatiska mätsystem (AMS) utförs med hjälp av standardreferensmetoder (SRM) enligt SS-EN 14181. Efter att QAL2-kalibrering utförts genomförs AST årligen för att kontrollera kalibreringsfunktionernas giltighet.

Se parametrar

HALVÅRSMÄTNING WI

Vi kontrollerar efterlevnad av villkor i SFS 2013:253 (HF, dioxin och metaller) gällande avfall- och samförbränningsanläggningar (Waste Incineration Plants)

Se parametrar

VILLKORSKONTROLL LCP

Vi kontrollerar att utsläppsvillkoren i SFS 2013:252 gällande stora förbränningsanläggningar efterlevs. Utsläppsanalyser av t.ex. askor, kondensat och bränslen kan också ingå.

Se parametrar

ARBETSMILJÖMÄTNINGAR

Om ni misstänker att det kan finnas skadliga ämnen i er arbetsmiljö kan vi hjälpa er att ta reda på om koncentrationen av det specifika ämnet överskrider riktvärdena i AFS 2018:1. Exempel på analyser är damm (totalt, respirabelt, inhalerbart), formaldehyd och kolväteföreningar (screeninganalys).

Se parametrar

Utsläpp till luft Emissionsmätningar

Ring oss

ILEMA Miljöanalys är ett mät- och analysföretag som specialiserat sig på mätning och analys av luftemissioner. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster till företag, kommuner och organisationer som värdesätter tillförlitlighet, effektivitet och ett högt miljöengagemang.

Våra tjänster

Kvalitetssäkrade luftemissionsmätningar som hjälper dig uppfylla kraven som dagens och framtidens miljöpolitik för med sig.

Läs mer

Kvalitet

Nollvisionen är vår ledstjärna för kvalitetsarbetet och säkerställer våra egna och marknadens tuffa krav på kvalitet i mätning och rapportering.

Läs mer

Innovation

Ett kreativt företagsklimat ger oss möjlighet att se lösningar när andra ser problem. Vårt mål är att leverera mer värde för pengarna.

Läs mer

En miljökonsult med mobila mätsystem

För att tillgodose ökade krav och önskemål på utsläppsmätningar och miljöanalyser har vi utvecklat en ny typ av fordonspark. Nya generationens fordon är specialutrustade med olika analysenheter, fast monterade, för högsta möjliga flexibilitet, effektivitet och tillförlitlighet.

Vi utför analyser där du är

Ett komplement till våra fordon består av ett antal mobila mät- och analysenheter som har fördelen att de enkelt kan transporteras med flyg, något som kan vara praktiskt vid miljöanalyser utomlands. Denna mobilitetsprincip ger oss möjligheten att kunna genomföra miljömätningar på andra platser i världen.

Vi tar miljöfrågorna på allvar!

Vi har ett högt miljöengagemang och en god, säker arbetsmiljö är därför alltid en viktig strategisk fråga för oss. Vi strävar efter att skapa en fysisk, psykisk och socialt sund arbetsplats för alla medarbetare. Detta uppnås genom att integrera hälsa, säkerhet och aktiva miljöinsatser i vårt dagliga arbete.

Läs mer

ILEMA Worldwide

ILEMA finns inte bara i Sverige. Vi utför även emissionsmätningar, garantiprover för nya industrier och andra miljöanalyser utomlands. Några av våra kunder är stora, internationella företag med verksamhet över hela världen. Det innebär att vi som mät- och analyspartner emellanåt tillfrågas om vi kan genomföra uppdrag på deras anläggningar i andra länder. På världskartan kan du peka på markerade länder och se vilka utlandsarbeten vi utfört under åren.

Bahrain, Barbados, Bolivia, Bulgarien, Colombia, England, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kazakstan, Kina, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Peru, Polen, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Spanien, Sydkorea, Tanzania, Thailand, Turkiet, Tyskland, USA, Venezuela, Vitryssland och Österrike.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå