Våra mätningar

Vår affärsidé

Specialist på mätning av luftemissioner

Vår affärsidé är att vara en kompetent, effektiv partner vid mätuppdrag och miljöpolicyfrågor så att du som kund på ett snabbt och kvalificerat sätt uppfyller kraven som dagens och framtidens miljöpolitik för med sig. Som Sveriges ledande och största företag inom luftemissioner kan vi erbjuda marknadens bredaste utbud av tjänster för att hjälpa våra kunder att arbeta effektivt och ansvarsfullt med miljöutsläpp.

Vi utför såväl villkorsmätningar för att säkerställa efterlevnad av miljötillstånd som jämförande NOx-mätningar enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. Dessutom erbjuder vi hjälp med kalibreringsmätningar av automatiska mätsystem (AMS) och garantiprov i nyproducerade anläggningar. På det konsultativa området erbjuder vi experthjälp vid periodiska besiktningar där vi bedömer om verksamheten uppfyller gällande regelverk (miljölagstiftning).

Vi är även behjälpliga i uppdrag rörande kontroll av emissioner till utvecklingsprojekt eller andra utredningsarbeten (Research & Development).

Vår filosofi

Renare miljö för framtida generationer

Vi har nått en gräns när vår jord inte tål mer miljöförstöring. 2015 var det varmaste året hittills i jordens moderna historia. Det visar statistik från amerikanska klimat- och miljöorganet NOAA. Under fjolåret var den globala genomsnittstemperaturen 0,9 grader Celsius högre än genomsnittet för hela förra århundradet, vilket är den högsta noterade temperaturen under perioden 1880-2015.

Redan 2-gradersmålet är med andra ord en enorm utmaning. Enligt FN:s klimatpanel IPCC är enda chansen att man i framtiden också suger koldioxid ur atmosfären i stor skala – så kallade minusutsläpp. Om det är möjligt vet ingen ännu.

Denna bakgrund ger oss styrka och möjligheter att göra nytta, också för andra än våra kunder och oss själva. Vår tanke om en renare miljö i framtiden innebär ett ansvar och ett synsätt av ständiga förbättringar i vårt eget arbete. Av metoder, teknik och handfasta tips som kommer våra kunder tillgodo när det gäller att minska människans miljöpåverkan.

Det viktigaste är vad vi själva gör och hur vi alla kan bidra till en lite renare värld. Eftersom omtanke om framtida generationer är en viktig fråga försöker vi på ILEMA ha ett högt miljöengagemang i allt vi själva gör.

 

Innovationskraft

Vi ser möjligheterna, inte problemen

Utvecklingen går snabbare för varje dag. Det förväntas mer, på kortare tid och till högre kvalitet. Ofta med oförändrade eller minskande resurser. Ökad effektivitet och produktivitet är fortfarande ledorden i den globala konkurrensen. Vår kunskap och erfarenhet om luftföroreningar hjälper oss en bit på vägen men det är vår förmåga att tänka på nya sätt som ger oss möjligheten att hjälpa våra kunder på allt bättre och effektivare sätt.

För oss innebär innovationskraft att arbeta i ett kreativt företagsklimat. Ett klimat som ger oss möjligheten att se lösningar när andra ser problem. Själva ser vi innovationskraften som vår bästa garanti för en ljus framtid. Till vardags betyder det att vi är positiva till förändringar, har högt i tak och gillar utmanande diskussioner. Vi försöker premiera ständiga förbättringar genom att vara nyfikna, frågvisa och villiga till problemlösning också ute hos våra kunder. På alla områden, stora som små.

Vision och värderingar

Vår syn på framtiden

Världens länder måste snarast börja minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Sedan 1970 har utsläppen av koldioxid ökat med 80 % och även om alla löften om utsläppsminskningar som finns på bordet i Paris infrias så är 2-gradersmålet en enorm utmaning. Enligt FN:s klimatpanel IPCC är enda chansen att man i framtiden också suger koldioxid ur atmosfären i stor skala – så kallade minusutsläpp. Om det är möjligt vet ingen ännu.
Med visionen ”Renare miljö för framtida generationer” vill vi bidra med nytta. Det innebär till exempel att vi har ett högt miljöengagemang i allt vi gör, både i vårt jobb och till vardags. För att kunna leva upp till visionen om en renare miljö måste vi utvecklas och växa så att vi kan bidra med allt fler miljöinsatser. Vårt mål är att anställa de bästa, mest engagerade medarbetarna, vara den bästa arbetsgivaren och tillhandahålla en bra personalpolitik och goda utvecklingsmöjligheter.

Vår värdegrund

Vår tanke bakom ett värdegrundsarbete är att det ska vara ett är levande dokument som utvecklas i takt med vår omvärld och oss själva. Våra kunder och andra intressenter ska känna sig trygga med oss. Medarbetare ska vara delaktiga och kunna påverka sitt arbete. De ska lära sig kritiskt tänkande och utveckla sin analys- och reflektionsförmåga. Värdegrunden berättar kort och gott hur vi tänker och agerar i det dagliga arbetet.
Vi har valt att tydliggöra typiska värderingar och drivkrafter som kännetecknar ILEMA. De är viktiga eftersom de får stor betydelse för vårt beteende till exempel i frågor kring arbetsmoral, engagemang och kvalitet. Vi är måna om att alla medarbetare i företaget känner till värdegrunden och anstränger sig för att leva upp till den.

Vår värdegrund kan sammanfattas med tre ord:

Precision

Inget i vår bransch är viktigare än tillförlitlighet i mätningar och rapportering, det har högsta prioritet. Det är inte bara vi som tycker så, det säger våra kunder också. För att uppnå maximal precision arbetar vi därför med ambitionen att helt eliminera felaktigheter. Nollvisionen ska säkerställa såväl våra egna som marknadens krav på precision i våra miljömätningar och rapporter.

Prestation

Med ambitionen att vara branschledande krävs att vi håller högsta kvalitet i våra prestationer och vårt beteende. Ett beteende som å ena sidan främjar ett högt kundengagemang och god miljörådgivning, å andra sidan säkerställer vår roll som ”oberoende” med tillhörande värden som kompetens, saklighet och ett äkta miljöengagemang.

Innovation

Utvecklingen går snabbare för varje dag. Det förväntas mer, på kortare tid och till högre kvalitet. Ofta med minskande resurser. Kompetens och erfarenhet hjälper oss men det är vår förmåga att tänka på nya sätt som visar vägen framåt. Den ger oss nya sätt att tänka, något som också kommer våra kunder tillgodo i form av utveckling och ständiga förbättringar.

Verksamhetsmål

Tillväxt

Vi ska växa mer än branschen. Utan stadig, stabil tillväxt skapas inte utrymme för utveckling och bidrag till en långsiktig och positiv miljöpåverkan.

Ekonomi

Vi ska ha en ekonomi med utrymme för tillväxt. Det krävs finansiellt utrymme för innovationskraft och teknikutveckling i framkant. Något som också kommer våra kunder tillgodo.

Kvalitet

Nollvisionen innebär mätning och rapportering helt utan felaktigheter. Den ska säkerställa såväl våra egna som marknadens tuffa krav på precision i mätning och rapportering.

Kunder

Vi ska ha 100 % nöjda kunder i våra undersökningar. Inget annat får oss nöjda. Vi är övertygade om att bra kundrelationer är grunden för ett framgångsrikt företagande.

Medarbetare

Vi ska ha 100 % nöjda medarbetare i våra undersökningar. Vårt fokus ligger kring frågor vad ILEMA står för och hur det skapar mål och mening att arbeta i verksamheten.

Vår historia

1986

Tillkomsten - Verksamhet för luftanalys

ILEMAs historia började på Slite, Gotland 1986 då grundaren Ulf Wiklund utredde nedfall av stoft/stoftmätning i sitt examensarbete. Efter examen på högskolan (120p Bio/Geo, 20p Högskolekurs luftkemiska omvandlingsprocesser, 60p Kemi, 20p Fysik) började han på IMAB i Linköping med uppgift att starta upp mätverksamhet för luftanalys. Vid denna tid var emissionsmätningar i sin linda men under följande år utvecklades luftenheten med fem personer.
Med tiden växte emellertid Ulfs ambitioner så 1991 startade han en enskild firma – Industriell LuftEmissionsMätning & Analys AB – vilket förklarar namnet ILEMA. Noteras kan att bolagets första mätfordon var en Mazda pickup med en s.k. Camper-modul på flaket. Den fick fungera såväl för boende som för instrumentförvaring.

1993

De tidiga tillväxtåren

Första ackrediteringsbeviset erhölls 1993-02-25 och det motiverade Ulf att också försöka bli ackrediterad för jämförande mätningar enligt den nya NOₓ -lagstiftningen. Investeringsbehovet var stort men det visade sig svårt att få banklån så svärmor Gun fick gå i borgen för att säkra upp framtidsmöjligheterna. 1995 gjordes den första anställningen och den första mät- och bobussen (Mercedes) införskaffades.
Nu övergavs de elektrokemiska cellerna till förmån för IR/UV/paramagnetisk för att mäta NO, CO, O2, SO2, CO2, ILEMA blev snart också ackrediterade för mätning och beräkning av NOₓ och SO2 från marindieslar. Dessutom skedde en nyinvestering i två ytterligare mätbussar för att klara den ökade efterfrågan.

2002

Fortsatt tillväxt och nya tjänster

Jämförande mätningar, NFS 2002:26 och 2002:28 för storskaliga förbrännings- och avfallsanläggningar lades till en växande produktportfölj. Även begreppet standardreferensmetoder infördes för att ange bästa mätmetod för olika parametrar. Dessutom möjliggjordes kvalitetssäkrade stationära mätningar under 2004 i samband med införandet av SS-EN 14181. Under perioden anställdes samtidigt ett flertal personer för att klara de ökade behoven och den växande efterfrågan. Utrymme och lokaler blev ett problem vilket resulterade i en flytt från 30 m² till 130 m², då även laboratoriet uppgraderades till högre standard.

2010

EFFEKTIVISERING OCH NYBYGGNATION

Ytterligare efterfrågan ledde till fler nyanställningar. I samband med Stefan Wiklunds ankomst till företaget, efter avslutade studier på civilingenjörs-programmet i datateknik, påbörjades en fas av effektivisering och innovation. Rapporter skickades nu allt oftare som PDF istället för papperskopior och företaget övergick från Mac till en renodlad PC-miljö. En standardmetod för mätning av lustgas släpptes 2010 och började användas, främst inom avfallsförbränning.
ILEMA började under 2013 planeringen av en nybyggnation som bot på trångboddheten. Wilzéns byggtjänst startade grävningen på den nyinköpta tomten på Algolgatan i Linköping i april 2014. Samma år den första november flyttade ILEMA verksamheten för andra gången, denna gång från 130 m² till 1050 m². Fördelarna var många, t.ex. närheten till E4an, en lokal som från början designades för ändamålet och ökningen av ytan så att alla bilar och instrument kunde få plats inomhus.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå