Våra mätningar

Formaldehyd

HUR UTFÖRS MÄTNING AV FORMALDEHYD (CH2O)? (EJ ACKREDITERAD)

Formaldehyd mäts på vissa tillverkningsindustrier och i enstaka förbränningsprocesser. Det finns två metoder för att mäta formaldehyd.

Metod 1: Här används en absorptionslösning med 1% Na2S2O5. Reaktionen sker i två steg. Först reagerar natriumdisulfit med vatten och bildar natriumvätesulfit. Formaldehyd reagerar sedan med natriumvätesulfit och bildar motsvarande sulfonat.

Na2S2O5 + H2O –> 2NaHSO3

HCHO + NaHSO3 –> H-CH2-SO3–Na+

Metod 2: Här används en DNPH-cartridge. Reaktionen sker i cartridgen som är impregnerad med DNPH-reagens. Denna metodik möjliggör analys med kromatografiska tekniker som erbjuder lägre detektionsgränser och separation av olika aldehyder och ketoner vilket ger mindre risk för interferenser.

VILKA ENHETER ÄR VANLIGA VID REDOVISNING AV FORMALDEHYD?

Analyssvaren kommer som formaldehyd, mg/prov, vilket räknas mot mängd rökgas som dragits genom lösningen för att få ett resultat i mg/m3.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå