Våra mätningar

Kvicksilver

HUR UTFÖRS MÄTNING AV KVICKSILVER (HG)?

Kvicksilver mäts oftast inom avfallsförbränning och på krematorier. Absorptionslösningen som används är en sur 2%-ig permanganatlösning (11,5g KMnO4 i 500 ml 10% H2SO4). Kvicksilvret oxideras till vattenlösliga katjoner och behålls i lösning med hjälp av svavelsyra. Analys sker sedan med FIMS.

5Hg(s) + 2MnO4– + 16H+ –> 5Hg2+ + 2Mn2+ + 8H2O

VILKA ENHETER ÄR VANLIGA VID REDOVISNING AV KVICKSILVER?

Analyssvaren kommer som Hg, µg/l, vilket räknas mot mängd rökgas som dragits genom lösningen för att få ett resultat i µg/m3, vilket vanligtvis normeras till 6- eller 11 vol-% O2.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå