Våra mätningar

Saltsyra

HUR UTFÖRS MÄTNING AV SALTSYRA (KLORIDER, HCL)?

Vanligen görs mätningar av HCl inom massaindustri och avfallsförbränning men ibland även inom andra verksamhetsområden. Absorptionslösningen består av destillerat vatten då denna syra är vattenlösning. Jonerna hålls sedan i lösning fram till analys med jonkromatografi.

HCl(g) + H2O –> Cl– + H3O+

VILKA ENHETER ÄR VANLIGA VID REDOVISNING AV KLORID?

Analyssvaret kommer som klorid, mg/l, vilket räknas mot mängd rökgas som dragits genom lösningen för att få ett resultat i mg HCl/m3ntg.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå