Våra mätningar

Vätefluorid

HUR UTFÖRS MÄTNING AV VÄTEFLUORID (HF)?

Vanligen görs mätningar av HF inom avfallsförbränning, men det kan även förekomma inom viss tillverkningsindustri. Absorptionslösningen som används är 0,1M NaOH. Syran HF löses i vattenlösning men behöver lite högre pH enligt standardmetoden. Jonerna hålls sedan i lösningen fram till analys med jonkromatografi.

HF(g) + Na+ + OH– –> F– + Na+ + H2O

HCl(g) + OH– –> Cl– + H2O

VILKA ENHETER ÄR VANLIGA VID REDOVISNING AV FLUORID?

Analyssvaret kommer som fluorid, mg/l, vilket räknas mot mängd rökgas som dragits genom lösningen för att få ett resultat i mg HF/m3ntg.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå