Våra mätningar

Våtkemiska mätningar

VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR BEHÖVS FÖR ATT KUNNA UTFÖRA EN BRA VÅTKEMISK MÄTNING?

 

 • Bra transportväg för utrustning och personal till mätplatsen.
 • Väderskydd och vissa fall även värme.
 • Erforderligt utrymme för hantering av mätutrustning. Mätplatsen bör vara avstädad före mätningen påbörjas. Dels för arbetsmiljöns skull och dels för att minimera risken för att proverna kontamineras.
 • Mätuttag ska vara lätt öppningsbara dvs att man kontrollerat i förväg att de inte rostat fast. 2,5” eller 3” invändig rörgänga med gängad plugg i är att rekommendera.
 • Raksträckor före mätuttagen rekommenderas till 5 hydrauliska diametrar. Efter bör de vara 2 diametrar i de fall kanalen fortsätter och 5 diametrar om kanalen avslutas mot atmosfär.

HUR GÅR EN VÅTKEMISK MÄTNING TILL?

 • Absorptionslösningar för varje beställd analys förbereds och blandas i laboratoriemiljö
 • Flaskställ för våtkemisk provtagning tvättas med ändamålsenlig lösning i laboratoriet
 • Innan provtagning hälls absorptionslösning upp i provtagninsstället och hälls sedan vidare ner i en provburk som fältblanksprov.
 • Rökgas dras igenom ett filter för att avskilja partikulärt bundna analyter och ner genom absorptionslösningen med hjälp av en pump och ett kalibrerat gasur som mäter rökgasvolymen.
 • Absorptionslösningen hälls ner i en provburk och flaskstället tvättas ur.
 • Absorptionslösningen och för metaller även filtret skickas till ackrediterat laboratorium för analys
 • Den uppmätta halten (mg/prov) delat på rökgasvolymen som registrerats ger ett svar i mg/m3.
 • Då rökgas har varierande tryck, temperatur och fukthalt så normaliseras resultatet för att kunna jämföras korrekt med villkor och andra anläggningar. Då ändras enheten först genom att kompensera temperaturen till 273°K (0 °C) och trycket till 101,325 kPa. Då ändras enheten från mg/m3 till mg/m3 nvg (normaliserad våt gas). Därefter korrigeras halten med avseende på fukt till torr gas och enheten blir då mg/m3ntg.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå