Våra mätningar

Hur mäts fukthalten i rökgas?

  • I samband med stoftprovtagning samlas kondens upp från den pumpade rökgasen i en kanna av metall som kyler ned vattenångan, därmed kan fukthalten mätas.
  • I kannan ligger en nätpåse med kiselgel som avfuktar den dragna luften ytterligare, vilket är till hjälp för att mäta fukthalten.
  • Genom att väga kiselgel före och efter fukthaltsmätning kan man bestämma den absorberade mängden fukt.
  • Även kondensen i stoftslangen och själva kannan, i flytande form, hälls upp i en separat behållare och vägs efter mätning.
  • Sammantaget genom en fukthaltsmätning får man den pumpade gasens vätskemängd (i gram) som sedan kan räknas om i procent av den totala luftvolymen (m3) som passerat pumpens gasur.

Jämför stofthalt- och fukthaltsmätning

  • I och med att rikt-/gränsvärden för stoftutsläpp brukar anges i massa av volym normaliserad torr gas (mg/m3 ntg) behöver den mer eller mindre fuktiga gasvolymen räknas om. Det görs genom att omforma värdet för lufttryck till 101,3 kPa (1 atm) och temperaturen 0 °C och sedan korrigera gasvolymen för dess fuktinnehåll.

Detta gör det möjligt att sedan jämföra stofthalter oavsett produktion/förbränningsprocess och fukthalt.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå