Våra mätningar

Hur går temperaturmätning i rökgaskanal till?

  • Vid temperaturmätning kopplas en temperaturgivare ihop med en digital mätdeI, detta görs i samband med traversering (förflyttning i sidled) av L-pitotröret.
  • När vi på ILEMA Miljöanalys genomför temperaturmätning använder vi oss av differenstrycksmätare som har uttag för temperaturgivare, vilket innebär att temperaturen med fördel kan tas parallellt med traverseringen.
  • Temperaturgivaren hålls på plats en bit in i kanalen samtidigt som L-pitotröret förflyttas i riktning mot provtagaren.

Termoelektrisk mätning

  • Termoelektrisk mätning innebär att man utnyttjar att ledningsbanden i olika metaller ligger på olika energinivåer.
  • Genom att förena dessa metaller i två kontaktpunkter, en kall och en varm erhålls en potentialdifferens som är beroende av temperaturskillnaden.
  • Potentialdifferensen ger i sin tur en elektrisk spänning som kan mätas.

Vid termoelektrisk mätning är temperaturgivaren inbyggd på de S-pitotrör som ILEMA använder, vilket innebär att temperaturen kan registreras i dataloggern parallellt med den kontinuerliga flödesmätningen.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå